महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या सिंचन साधने व सुविधा या घटकातील ठिबक व तुषार सिंचनाची जिल्हानिहाय नोव्हेंबर 2024 या महिन्याची संपूर्ण यादी खालीलप्रमाणे पाहू शकता.

खाली देण्यात आलेल्या यादीमध्ये जर तुमचा लॉटरी पद्धतीने नंबर लागलेला असेल, सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आवश्यक ती कागदपत्र विहित मदतीत महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करावी लागतील. त्यानंतर पूर्वसंमतीपत्र संबंधित विभागाकडून मंजूर करण्यात येईल व पुढील कार्यवाही तुमचे कृषीसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्याकडून करण्यात येईल.

जिल्ह्याची नावंPDF फाईल
अकोलायादी डाउनलोड करा
अमरावतीयादी डाउनलोड करा
अहमदनगरयादी डाउनलोड करा
धाराशिव यादी डाउनलोड करा
छत्रपती संभाजीनगर यादी डाउनलोड करा
कोल्हापूरयादी डाउनलोड करा
गडचिरोली  यादी डाउनलोड करा
गोंदियायादी डाउनलोड करा
चंद्रपूर यादी डाउनलोड करा
जळगाव  यादी डाउनलोड करा
जालनायादी डाउनलोड करा
ठाणेयादी डाउनलोड करा
धुळे  यादी डाउनलोड करा
नंदुरबारयादी डाउनलोड करा
नागपूर यादी डाउनलोड करा
नांदेड  यादी डाउनलोड करा
नाशिकयादी डाउनलोड करा
परभणी  यादी डाउनलोड करा
पालघर  यादी डाउनलोड करा
पुणेयादी डाउनलोड करा
बीड यादी डाउनलोड करा
बुलढाणा  यादी डाउनलोड करा
भंडारायादी डाउनलोड करा
यवतमाळ यादी डाउनलोड करा
रत्नागिरी  यादी डाउनलोड करा
रायगडयादी डाउनलोड करा
लातूर यादी डाउनलोड करा
वर्धा  यादी डाउनलोड करा
वाशीमयादी डाउनलोड करा
सांगली यादी डाउनलोड करा
सातारा  यादी डाउनलोड करा
सिंदुदुर्गयादी डाउनलोड करा
सोलापूर यादी डाउनलोड करा
हिंगोली  यादी डाउनलोड करा